Integritetspolicy

Detta juridiska meddelande beskriver hur David Trotzig, psykoterapeut, behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU:s (EU) dataskyddsbestämmelser. Genom att komma åt och använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta juridiska meddelande. Om du inte samtycker till behandlingen av dina personuppgifter på detta sätt, vänligen avstå från att använda denna webbplats.

personuppgiftsansvarig

Den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

David Trotzig, psykoterapeut, vars adress är Orgò, Centre Clínic Reichià, C/ Travessera de Gràcia, 278-280, entresòl. 08025, Barcelona.

Insamlade personuppgifter

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, som du uppger genom att fylla i formulär på webbplatsen eller genom att kommunicera med oss ​​via e-post eller på annat sätt.
 • Demografisk information, såsom din ålder, kön, yrke och all annan relevant information som du väljer att frivilligt tillhandahålla.
 • Teknisk information, såsom din enhets IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din geografiska plats och annan spårningsdata som samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Syfte med databehandling

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att svara på dina frågor och ge dig information om våra tjänster.
 • För att hantera och administrera din tid som patient, om du bestämmer dig för att be om våra tjänster.
 • För att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
 • För att följa våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

Laglig grund för databehandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • Ditt uttryckliga samtycke till databehandling, när så krävs enligt lag.
 • Behovet av att behandla dina uppgifter för att utföra ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.
 • Vårt legitima intresse av att hantera och förbättra vår webbplats och tjänster, förutsatt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte påverkas.

Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Observera dock att ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är helt säker, och vi kan inte garantera den absoluta säkerheten för dina data.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • När det är nödvändigt för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet.
 • Med ditt uttryckliga samtycke.
 • Till externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller tillhandahålla våra tjänster, så länge de följer dataskyddsbestämmelserna.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, rätta, radera och begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i slutet av detta juridiska meddelande.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vi rekommenderar att du granskar den med jämna mellanrum för att bli informerad om hur vi skyddar och använder dina personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta juridiska meddelande. Om du har några frågor eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Senaste uppdatering: 2024-09-04

För alla frågor eller förfrågningar som rör detta juridiska meddelande kan du kontakta oss på:

Orgò, Centre Clínic Reichià, C/ Travessera de Gràcia, 278-280, entresòl. 08025, Barcelona

davidtrotzig@gmail.cm

+34 650031918