Psykoterapeut specialiserad i EMDR, traumaterapi och kroppsterapi i Barcelona

Jag är en psykoterapeut och jag har under många år ägnat  mig åt att hjälpa människor att må bättre i sina liv, att lösa sina inre konflikter och att lösa emotionella, psykologiska eller psykosomatiska problem och störningar, med hänsyn till både patientens sinne och kropp.

Professionell verksamhet

Jag arbetar med olika terapeutiska tillvägagångssätt anpassade efter varje persons specifika behov. Jag är utbildad i kroppsterapi, EMDR med inriktning trauma och dissociation samt mentaliseringsbaserad terapi. Min specialisering är inriktad på barndomstrauma, övergrepp och misshandel i barndomen, och de konsekvenser de kan lämna. Jag har lång erfarenhet av dessa frågor och är även utbildad i att arbeta med Borderline Personality Disorder (BPD) och panik- och ångestattacker. Jag använder avancerade tekniker för att behandla trauma, såsom EMDR, och specifika tekniker för att ta itu med problem relaterade med dissociation.

Specifika behandlingar

Personlig utveckling

Ibland är det man behöver inte bara att behandla besvärande symtom utan att göra en djup personlig tillväxt som omfattar alla aspekter av ens personlighet. Den djupaste psykoterapin är den som verkar på både kroppen och sinnet, som kan tränga in i personlighetens djupaste och mest dolda gömmor.

Språk jag talar

Creo que es importante poder atender a las personas en su lengua materna. Debido a mi pasado multicultural, hablo fluidamente y puedo atender en Castellano, Catalán, Sueco, Inglés y Francés.

Crec que és important poder atendre les persones en la seva llengua materna. A causa del meu passat multicultural, parlo fluidament i puc atendre en Català, Castella, Suec, Anglès i Francès.

Jag anser att det är viktigt att kunna kommunicera med en person på sitt modersmål. På grund av min mångkulturella bakgrund talar jag flytande och arbetar på svenska, spanska, katalanska, engelska och franska.

I think it is important to be able to attend people in their own language. Due to my multicultural past, I speak fluently and can attend in English, Spanish, Catalan, Swedish and French.

Je pense qu'il est important de pouvoir parler avec les clients dans leur langue maternelle. Dû a mon passé multiculturel, je parle couramment et peux assister en français, espagnol, catalan, suédois et anglais.